De commands werken alleen in consule!

-------------- gewoone commands --------------

Getserverip - geeft de ip van server onderaan in het beeld weer.

showweaponinfo - kun je zien welke wapens je hebt onder in beeld

time -geeft de correcte tijd aan in de HUD voor ong 5 secondes

showvotetab - dan kan je stemmen op een player die iri of scheld je kan ook op een andere map stemmen

colorblind - de crosshair en de lazer van de desert eagel word blauw

Whisper 'id' Bijv: whisper id 9 hellow how are ya de speler met de id 9 ziet dit in beeld de rest van de spelers ziet het niet
zo kun je dus bijv de adminpass veilig door vertellen

votemap "map" bijv votemap TO-Trooper :) dan heb je voor Trooper gevote

ping - zie je hoe z,n ping je hebt in de server


---------- Commands tijdens admin zijn --------------

showadmintab - opent de admintab je kan dan mensen mute,kick,ban,waarschuwen. je kan ook nog van map wisselen.

showgametab -hier kan je de serverinstellingen veranderen
bijv: de ronde tijd
of friendly fire aan of uit is
ghostcam aan of uit is
enz...

showweapontab -opent weapontab kan je instellen welke wapens je kan gebruiken in de gamen. je kan ook instellen welke nades je mag gebruiken enz.. (werkt alleen als je de weapontabfiles instaleert in je server)

pkick "id"

De player met dat id word gekickt uit server

pkickban "id"

De player met dat id word gebant van de server

showip "id"

Dan krijg je de ip van die player te zien onderin beeld

addbots "aantal"

bijv addbots 20 dan komen er 20 bots in je server.

kilall bot

worden alle bots in de server verwijderd

punish "id" "hp"

bijv punish 27 40 dan heeft die player nog maar 40 hp over.
als je punish 30 doet gaat de player dood

forcenick "id" "name"

dan verander je de naam van die player
bijv: jan komt in server en hij heeft id 23 je doet forcename 23 klaas dan veranderd de naam van jan naar klaas

-------------- Fun admin --------------

iamtheone - opent cheatsystem

als je dan weer in consule de volgende dingen typt

god - onsterfelijk

fly - met dit command kan je vliegen

ghost - ben je geest kan je overal door heen

walk - kan je weer lopen